Đầm

 Đầm trắng cổ sen  Đầm trắng cổ sen
230,000₫
 Đầm trắng tay dài CS  Đầm trắng tay dài CS
220,000₫
 Đầm trắng tay phồng  Đầm trắng tay phồng
220,000₫
 Đầm trễ vai 3 màu  Đầm trễ vai 3 màu
220,000₫
 Đầm xòe tay dài  Đầm xòe tay dài
230,000₫